Wpisy oznaczone ‘palenisko’

Bielony piec kamienny razem z miejscem na suszenie drewna, piekarnikiem kamiennym i płytą do gotowania.

Realizacje ogrodowych grilli kamiennych, można je też budować wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie dobrze prezentują się w połączeniu z drewnem i czerwoną cegłą.

Grille mogą tworzyć też rozbudowane konstrukcje połączone np.  z piecem chlebowym.

Kominek otwarty

Głównym źródłem ciepła jest promieniowanie z komory spalania – najstarszy typ kominków.

Kominki otwarte są murowane z: cegły ceramicznej, cementowo-glinianej, kamienia lub z kształtek z piaskowca. Palenisko wykonuje się z pełnej cegły ceramicznej lub kamienia, a od wewnątrz dodatkowo wykłada się cegłą szamotową lub wylepia glinką ogniotrwałą. Szczególnie ważne w kominkach otwartych jest prawidłowe dobranie wymiarów i kształtu paleniska. Elementy kominka stykające się z ogniem i dymem (palenisko, komora dymowa, kanał dymowy) muruje się na pełną spoinę. Kominek po wykonaniu powinien przeschnąc przez 2-4 tygodnie, dopiero wtedy można rozpoczac jego użytkowanie.

Zasady budowy kominka otwartego:

- posadowiony na mocnym fundamencie
- posiadaa osobny kanał dymowy, odprowadzający spaliny znad komory paleniskowej.
- powierzchnia przekroju komina powinna być równa co najmniej 1/10 powierzchni otworu paleniska
- przewód dymowy powinien mieć jak najmniej zagięć. Komin może znajdować się bezpośrednio nad kominkiem, za nim lub obok niego.
- straty ciepła i opór przepływu spalin są najmniejsze gdy komin jest nad palniskiem.
- wymiary komory paleniskowej powinny być dostosowane do wielkości pomieszczenia
- tylna ściana komory paleniskowej powinna być nachylona w kierunku otworu pod kątem około 80°
- ścianki boczne ustawione ukośnie do otworu komory i ściany tylnej
- Wielkość gardzieli powinna być dobrana do wielkości otworu komory paleniskowej
- w gardzieli powinien być zainstalowany szyber do regulacji odpływu spalin.

Kominki otwarte obudowuje się marmurem, granitem, cegłą klinkierową, gipsem, drewnem, kaflami ceramicznymi, kamieniem rzecznym i polepą.

Zalety kominków otwartych:
- widzimy palące się polana drewna, obcujemy z ogniem
- dróżne formy paleniska
- można ich używać jako grilla

Wady kominków otwartych:
- zużywają do spalania bardzo dużo powietrza: 200÷2000m3 na godzinę (kominki zamknięte zużywają 6÷8m3)
- opalane tylko drewnem
- wymagają ciągłej uwagi podczas użytkowania – nie możemy pozostawić rozpalonego paleniska
- trudno je utrzymać w czystości
- 10÷15% powstałego w nich ciepła ogrzewa pomieszczenie – reszta ucieka do komina
- zużywają kilka razy więcej drewna niż kominki z wkładem